Boek: Ontwaken of Ontwijken

Velen herkennen zich niet meer in de berichtgeving van overheid en media, of betwijfelen of ze wel de gehele waarheid te horen krijgen.

En, waar is de discussie gebleven?

Waarom wordt er door mainstream media en in de sociale media grootschalige censuur gepleegd?

Het lijkt wel of er nog maar één waarheid mag bestaan, namelijk die van de overheid.

Hebben we dan nog wel een democratie?

Dit boek is geschreven voor en door mensen die niet willen wegkijken, maar die de realiteit onder ogen durven te zien. Die bereid zijn de confrontatie met een onverwachts onzekere toekomst aan te gaan en die hun eigen zoektocht naar de waarheid zijn gestart.

Een zoektocht die we hier aanduiden met ontwaken.

De samenstellers van dit boek vroegen aan een groep kritische en mondige mensen uit Nederland en Vlaanderen hun persoonlijke verhaal op schrift te stellen over wanneer en waardoor hun bewustzijn over de werkelijkheid veranderde en wat dat voor consequenties voor hun leven heeft gehad. Bij sommigen gebeurde dit al jaren geleden, anderen ontwaakten tijdens de zogenaamde coronacrisis.

Prijs

25.00

Categorie: