Er is veel te doen rondom ‘leiderschap’.

Steeds vaker hoor ik termen als ‘nieuw leiderschap’, ‘nieuwe leiders’, ‘sterke leiders’ of “Wat fijn dat jij de leiding neemt” en “We hebben sterke leiders nodig”.

Nu heb ik, zoals je misschien weet, een achtergrond in de danswereld. Ook daar zou sprake zijn van ‘leiden’ en ‘volgen’. En wat mij betreft is dit één van de grootste misvattingen binnen het dansen.

Nu hangt het er natuurlijk vanaf wat jij verstaat onder leiden en volgen, maar voor de meeste mensen betekent het dat diegene die de leiding neemt, vervolgens voor de ander gaat bepalen wat er gaat gebeuren en wat niet. En dit is volgens mij volledig onjuist.

Er valt namelijk niets te leiden als de ander niet bereid is om te volgen. Met andere woorden:

“De mate waarin iemand de kans krijgt om een ander te leiden is volledig afhankelijk van de mate waarin de ander bereid is om te volgen”.

En juist daarom spreek ik liever niet van een leider en een volger maar van een initiatiefnemer en een geïnspireerde.

Waar het om gaat, is dat er iemand is die het initiatief neemt. De ander kan door dat initiatief geïnspireerd raken en meedoen. Dan ben je samen. Dit meedoen is niet iets passiefs. Meedoen betekent, samen met de initiatiefnemer, op basis van het oorspronkelijke idee van de initiatiefnemer, in actie komen.

De initiatiefnemer is als het ware de bedenker, de doorgever van het idee. Het is zijn/haar taak om ervoor te zorgen dat het idee de wereld in komt. De geïnspireerde raakt geïnspireerd door het idee en kan aansluiten. De geïnspireerde is dus niet passief aan het volgen maar doet ACTIEF mee, zij aan zij met de initiatiefnemer. En dat doet hij/zij op zijn/haar eigen manier, binnen de kaders van het oorspronkelijke idee.

Nu kan het heel goed zijn dat de geïnspireerde, vaak door mee te doen, veel nieuwe ideeën krijgt rondom het oorspronkelijke idee.

De geïnspireerde kan deze nieuwe ideeën met de initiatiefnemer delen die op zijn/haar beurt dan mogelijk het idee verder kan aanpassen/verbeteren. Wil de initiatiefnemer dat niet, dan is het nu aan de geïnspireerde om de initiatiefnemer en het oorspronkelijke idee te respecteren. En hier gaat het vaak mis.

Een geïnspireerde die actief meedoet, kan zo verweven raken met het oorspronkelijke idee dat hij/zij het kan gaan ervaren alsof het zijn/haar eigen idee is en dat is niet zo. Wijken de nieuwe ideeën van de geïnspireerde te veel af van het oorspronkelijke idee, dan staat het de geïnspireerde helemaal vrij om zelf ook initiatiefnemer te worden en zelf op zoek te gaan naar geïnspireerden. Liefst natuurlijk in goed overleg met de initiatiefnemer van het oorspronkelijke idee.

Talenten
Natuurlijk heeft eenieder zijn/haar eigen talent, heeft de één meer tijd dan de ander etc. Afhankelijk van een ieders kwaliteiten is het natuurlijk handig dat de taken worden verdeeld. Spreek jij goed voor een groot publiek en kan niemand binnen de organisatie dat beter dan jij? Dan is het handig dat jij doet. Kan jij goed organiseren en is er binnen de organisatie niemand die dat beter kan dan jij, dan doe jij dat. Laat je dus vooral inspireren en, als een idee of initiatief jou aanstaat, doe dan mee. Zo niet, dan niet. En start als je dat wilt je eigen initiatief!

Het is, vooral in deze tijd, dan ook niet de bedoeling dat jij zwijgzaam volgt. Zoals ik jouw leider niet ben, ben jij mijn volger niet. Er is maar één echte leider, en dat ben jij zelf!

Misschien interessant om te weten: vaak wordt gedacht dat de ‘leider’ het verschil maakt. Dit klopt niet. Het is de eerste geïnspireerde (de volger) die besluit om mee te doen, die het échte verschil maakt.

Verander in onderstaande video het woord ‘leider’ voor ‘initiatiefnemer’ en ‘volger’ voor ‘geïnspireerde’ en je begrijpt wat ik bedoel.

LAAT MIJ GERUST ONDER IN DE COMMENTS WETEN WAT JIJ VAN DIT ONDERWERP VINDT. 

Stel jij deze blog op prijs? Deel deze dan met kennissen en vrienden waarvoor dank. 

Wil je onze missie steunen? Dat kan door middel van een donatie. Iedere bijdrage, klein of groot, helpt. https://www.armyoflove.nl/donatie/