De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende staat al voor de deur: Oorlog Rusland – Oekraïne.

In deze blog bespreek ik de overeenkomsten en de verschillen tussen de Coronacrisis en de crisis rondom Oekraïne. En, hoe onpopulair ik mijzelf hiermee misschien ook maak, ik ga mij, net als bij de Coronacrisis, maar gewoon uitspreken.

Laat ik beginnen met te delen dat, net als in het begin bij Corona, we nog heel veel niet weten. Laten wij dus vooral oppassen met het trekken van voorbarige conclusies. Dit in tegenstelling tot hetgeen de Main Stream Media doen. Die hebben, net als bij Corona, hun conclusies erg snel getrokken. Rusland is de agressor, Poetin is gevaarlijk enz.

Scenario 1

Als je ook maar een klein beetje moeite doet om de geschiedenis in te duiken dan kom je al snel tot een andere conclusie dan die van de MSM. Waar komt deze inval van de Russen vandaan?

Wat veel mensen wel weten, maar wat vooral vanuit de MSM erg weinig aandacht krijgt, is het feit dat de grenzen van de NAVO nogal zijn opgeschoven richting Rusland. Het NAVO avontuur begon in 1949 met een samenwerking tussen België, Frankrijk, Nederland, Italië, Luxemburg, IJsland, Noorwegen, Portugal, de VS, UK, Canada en Denemarken. Tot 1982 kwamen daar Turkije, Griekenland, (West-)Duitsland en Spanje bij.

Vanaf 1997 kwamen Hongarije, Tsjechië en Polen erbij en in 2004 volgde nog een uitbreidingsgolf, met Slowakije, Slovenië, Roemenië,  Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen. Rusland heeft, na deze laatste uitbreiding, altijd aangegeven het hier niet mee eens te zijn. Met het mogelijke aansluiten van Oekraïne bij de NAVO verliest Rusland haar laatste buffer tussen de NAVO-landen en haar eigen grenzen, zoals goed te zien is op onderstaand afbeelding.

Het kan dus heel goed zijn dat Poetin inderdaad als enige doel heeft, zoals hij zelf aangeeft, Oekraïne te demilitariseren en te zorgen dat het land zich niet aan zal sluiten bij de NAVO.

Daarmee praat ik de inval en de oorlog niet goed en ik veroordeel vanzelfsprekend iedere vorm van geweld. Wel lijkt het mij belangrijk om verder te kijken dan het narratief van onze overheid en de MSM. Daarbij wordt er nauwelijks een woord gerept over de dreiging die Poetin ervaart van het opschuiven van de grenzen van de NAVO en de afspraken die in de jaren negentig zijn gemaakt waarbij toen is toegezegd “Not one inch”.

Daarnaast is ook een ander scenario denkbaar.

Scenario 2

Poetin is net als Trudeau, Macron, Merkel en vele anderen de oogst van het inmiddels beroemde klasje van Klaus Swab: ‘The Young Global Leaders’. Althans, zo beweert Klaus Swab in verschillende video’s.

In dit tweede scenario is het misschien niet helemaal toevallig dat:

 • De oorlog begonnen wordt op een moment dat de Coronacrisis op haar einde lijkt te komen in de meeste landen.
 • Met de aanval van Rusland we overal ineens het gevaar horen over Cyberattacks. Net als in 2021 staat er ook dit jaar weer een Cyber Polygon gepland, een evenement waarbij de wereld wordt voorbereid op grootschalige online aanvallen van systemen waarbij het niet ondenkbaar is dat hele elektriciteitscentrales of het internet uitvalt.
 • De beurzen beginnen te crashen en de eerste tekenen van een globale economische crisis zich aan beginnen te dienen.
 • Zelfs de Crypto’s enorme waardeverliezen laten zien. Het is goed mogelijk dat dreigende Cyberattacks hier een rol in spelen bij beleggers.

“Van jongs af aan heb ik altijd het gevoel gehad dat ik het, nog tijdens mijn leven, zal meemaken dat
het huidige financiële systeem gaat instorten. We lijken inmiddels aardig onderweg”.

Toen ik ontdekte dat

 • Ons geldsysteem in 1971 werd losgekoppeld van de goudstandaard,
 • Dat een bank jouw gespaarde Euro gemiddeld twaalf keer opnieuw uitleent (en daar ook nog rente over vraagt),
 • Dat er inmiddels een Digital Euro geïntroduceerd gaat worden en
 • Dat de enige reden dat dit financiële systeem nog draait, het vertrouwen van de consument is,

werd ik alleen maar meer gesterkt in mijn overtuiging.

Ik hou er dus sterk rekening mee dat we gezamenlijk in de volgende Mindfuck terecht zijn gekomen. Daarbij worden we zo druk bezig gehouden met deze Russische inval, dat niemand nog echt bezig is met:

 • Het ter verantwoording roepen van de daders die ons de afgelopen twee jaar van onze vrijheden hebben beroofd, verantwoordelijk zijn voor het faillissement van duizenden ondernemers, onze jeugd voor jarenlang hebben getraumatiseerd en de sterfte van duizenden slachtoffers door vaccinatieschade op hun geweten hebben.
 • De Coronapas die tijdelijk in de koeling is gezet.
 • Het feit dat er wel 30 miljoen vrij is gemaakt voor verdere ontwikkeling van die Coronapas.
 • Het feit dat Corona nog altijd op de A-lijst is geplaatst.
 • Het gegeven dat we, zonder dat wij daarom hebben gevraagd, allemaal een Digital ID krijgen vanuit de EU, om nog te kunnen reizen of om straks bij ons geld te kunnen.

Wat jij ook gelooft, waar je ook voor staat, mijn uitnodiging aan jou is om je uit te spreken. Samen met de alternatieve mediakanalen vormen wij, jij en ik, het enige alternatieve kritische geluid in deze tijden.

Wil je weten hoe jij je uit kan spreken? Doe dan mee met het seminar ‘Spreek je Uit’ op zaterdag 5 maart 2022.

Eén van de manieren om jouw stem te laten horen, is het verbinden met gelijkgestemden. Dat doen wij vanuit ‘Samen voor Nederland’ weer op zondag 6 maart as. op het Malieveld in Den Haag.

VRAAG

WAT IS JOUW MENING OVER DE OORLOG TUSSEN RUSLAND EN OEKRAINE?