Wat was het zondag 7 november weer een prachtige demonstratie. Tienduizenden mensen kwamen bijeen om op te staan voor de vrijheid van Nederland.

Toch is niet iedereen enthousiast over demonstreren in het algemeen en over gefaciliteerde demonstraties in het bijzonder.

In deze blog doe ik een poging om de strategie achter deze demonstraties toe te lichten. Dat doe ik door in te gaan op de volgende veel gestelde vragen:

Tevens ga ik in op veel gestelde vragen zoals:

 1. Hoe weet ik dat een demonstratie veilig gaat verlopen?
 2. Hoe werkt het aanmelden van een demonstratie?
 3. Wanneer kan een demonstratie worden verboden?
 4. Hoe komt het dat er soms zoveel politiegeweld wordt toegepast?
 5. Wat is het verschil tussen een gefaciliteerde demonstratie en een demonstratie op persoonlijke titel?
 6. Er lijkt niets te veranderen na een demo. Wat gaan we ermee bereiken?
 7. Waarom is Forum voor Democratie zo prominent aanwezig tijdens veel demonstraties?

Heb jij een vraag die je hier niet tegenkomt? Onderaan dit artikel heb je de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hieronder de antwoorden:

1. Hoe weet ik dat een demonstratie veilig gaat verlopen?
Over het algemeen verlopen gefaciliteerde demonstraties veilig. Dit komt omdat er overleg plaatsvindt tussen de organisatie van de demonstratie, de gemeente en de politie. Hierin worden afspraken gemaakt en kaders bepaald. Zo weten organisatie en politie waar ze aan toe zijn en wat er verwacht kan worden en kan de veiligheid van eenieder nagenoeg gegarandeerd worden. Dat verklaart ook waarom de politie optreedt, wanneer van de plannen afgeweken wordt (door kleine groepjes). Er ontstaat dan een onvoorspelbare situatie, die voor alle demonstranten onveilig kan worden.

Als een demonstratie niet wordt aangemeld dan praten wij over ‘demonstreren op persoonlijke titel’. In dat geval heeft de politie de taak om deze niet aangemelde demonstratie te faciliteren. Er kunnen omstandigheden zijn (zie vraag 3) waarom dat kan worden verboden. Amnesty International is hier duidelijk over:

 • Voor een demonstratie hoeft in Nederland niet tevoren om toestemming worden gevraagd. Wel leggen gemeenten de verplichting op om demonstraties vooraf te ‘melden’. Dit is voor de autoriteiten een belangrijk instrument ter facilitering van demonstraties.
 • Het ontbreken van een kennisgeving (melding vooraf) mag op zichzelf geen grond vormen voor een verbod of andere beperkende maatregelen ten aanzien van vreedzame demonstraties.
 • Vreedzame demonstranten mogen niet worden aangehouden alleen omdat ze een verbod of vordering overtreden of het protest niet hebben aangemeld.
  Link: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/demonstratievrijheid

2. Hoe werkt het aanmelden van een demonstratie?

De organisator doet een melding van de demonstratie, overeenkomstig de vereisten in de WOM (Wet Openbare Manifestatie). Er hoeft dus geen vergunning aangevraagd te vragen. Aan de hand hiervan bepaalt de gemeente of zij een beschikking afgeeft. Deze beschikking wordt doorgaans alleen afgegeven na overleg met de organisatie. Zij wil eerst weten wat de precieze bedoeling is en waar zij rekening mee kan houden.

 

3. Wanneer kan een demonstratie worden verboden?

Volgens de WOM kan een demonstratie om drie redenen worden ontbonden/verboden:

1. Er is sprake van verkeersoverlast

2. De openbare veiligheid is het in gedrang

3. De volksgezondheid loopt gevaar

Interessant gegeven is dat demonstraties tijdens de lockdown werden verboden omwille van de volksgezondheid. Na het opheffen van de 1,5 meter regel werden Corona demonstraties alleen nog maar verboden omwille van de openbare veiligheid.

4. Hoe komt het dat er soms zoveel politiegeweld wordt toegepast?
In Nederland hebben leger en politie het geweldsmonopolie. Zij mogen namens de staat geweld toepassen. Dat geweld moet natuurlijk aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. Die staan beschreven in de politiewet en in de Ambtsinstructie. Zo mag er alleen geweld gebruikt worden als er geen andere opties zijn en het gebruik van geweld in verhouding staat tot het incident. De politie mag ook niet meer geweld gebruiken dan nodig (proportionaliteit). En vooral hier gaat het, zeker als het gaat om de protesten rondom Corona, al ruim 1,5 jaar ernstig mis. 

Er zijn naar mijn mening 3 oorzaken;

Optie 1: In veel gevallen waar wij buitenproportioneel geweld zien is er sprake van onprofessioneel gedrag van politie agenten die hun emoties niet onder controle hebben. Tevens ontbreekt het steeds vaker aan corrigerend vermogen vanuit collega’s en leidinggevenden.

Optie 2: Er wordt opdracht gegeven tot een hoog geweldsniveau vanuit de leidinggevenden. Deze leiding komt, voor zover wij dat nu kunnen nagaan, vanuit de lijn Grapperhaus (ministerie) – Bruls (voorzitter veiligheidsregio) – Korpschef.

Optie 3: Het is een reactie op een dreigende situatie. Natuurlijk kunnen er dreigende situaties ontstaan richting de politie waardoor zij zich genoodzaakt zien op te treden.

Laat duidelijk zijn dat de politie nooit buitenproportioneel geweld mag gebruiken. Daarom is het belangrijk dat een ieder aangifte doet van politiegeweld. Niet alleen als slachtoffer, als als getuige.

5. Wat is het verschil tussen een gefaciliteerde demonstratie en een demonstratie op persoonlijke titel?
Een gefaciliteerde demonstratie is dus tot stand gekomen in samenspraak met gemeente en politie. Een niet-gefaciliteerde demo, waar mensen op persoonlijke titel heengaan, is niet aangemeld en wordt meestal direct verboden. Dat zien we althans wanneer het over Corona-maatregelen gaat. 

6. Er lijkt niets te veranderen na een demo. Wat gaan we bereiken met demonstreren?
Voor mij persoonlijk heeft demonstreren twee functies: verbinden en het afgeven van een signaal. Bedenk dat er veel meer mensen thuiszitten die het niet eens zijn met de maatregelen, dan de mensen die je op een demonstratie ziet. Als jij thuiszit en je bent het niet eens met de maatregelen, dan is de kans groot dat je denkt dat je alleen bent. Juist door de beelden die naar buiten komen met steeds meer mensen, zullen deze mensen zich gesterkt voelen om een volgende keer ook aan te sluiten. Op deze manier streven we naar een steeds groter wordende groep. Zie onderaan onder strategie. 

7. Waarom is Forum voor Democratie zo prominent aanwezig tijdens veel demonstraties?
Laat duidelijk zijn dat over het algemeen iedere politieke partij, die achter de doelstellingen van de demonstraties staat, welkom is om aan te sluiten. Forum is op dit moment één van de weinige partijen in de Kamer die zich niet alleen hard maakt voor het aanpakken van de maatregelen, maar ook het volledige verhaal durft te vertellen van The Great Reset, het WEF en nog veel meer. Daarnaast zorgt Forum, met haar meer dan 50.000 leden, voor een enorme opkomst dankzij hun promotie. Laten we niet vergeten: wij moeten dit samen doen!

Strategie
Er is 11% nodig om het tij te keren. Het gaat hier niet om 11% van de mensen die het niet eens zijn met de maatregelen. Dat aantal ligt volgens mij al ruim boven de 25%. Het gaat hier om 11% van de mensen die bereid zijn om op te staan en om bijvoorbeeld naar een demonstratie te gaan.

Waarom 11%? 89% volgt altijd de meerderheid. 

Als het gaat om strategie dan is het belangrijk te beseffen dat relatief weinig mensen bereid zijn om letterlijk fysiek op te staan en in actie te komen voor hun vrijheid. Voor jou en mij waarschijnlijk onvoorstelbaar maar dit is de realiteit. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij door blijven gaan.

De demonstraties groeien in aantal en steeds meer mensen sluiten zich aan. Het aantal mensen dat aanwezig is op een demonstratie vertegenwoordigt dus een veel grotere groep mensen in het land. Dat weten wij en dat weten de machtshebbers ook.

Het moment dat wij met 1.870.000 (11%) mensen opstaan is het voorbij.

Waarom? Omdat dit eenvoudigweg niet te handhaven is. Meer dan 1 miljoen mensen die geen mondkapje meer dragen, niet meer meedoen aan testen, zich niet laten prikken en zich niet laten weigeren door een QR code betekent het einde van alle regels. Naar verwachting is het al genoeg als 500.000 mensen opstaan en in actie komen. 

De volgende demonstraties:

Demonstraties op persoonlijke titel

 • 12 november 2021 – Persconferentie Den Haag

Ik hoop dat je hiermee antwoord hebt gekregen op jouw vraag/vragen. Is een bepaalde vraag nog niet beantwoord? Aarzel niet en vul onderin deze vraag in en je antwoord zsm beantwoord.

 

Stel je onze wekelijke blog op prijs? Deel deze dan met jouw vrienden op Social Media.

 

Wil je ons steunen op onze missie? Dat kan met een donatie waarvoor grote dank.