Hoeveel tijd hebben we nog? Dit is een vraag die mij regelmatig gesteld wordt. Volgens de één zijn we er al, volgens een ander hebben we nog een paar jaar en voor weer een ander is het niet twee vóór maar kwart óver twaalf.

De vraag ‘Hoeveel tijd hebben we nog?’ is natuurlijk ook heel algemeen gesteld en de realiteit is dat eenieder deze tijd anders ervaart.

Als we kijken naar de recente demonstraties, waar gemiddeld nog zo’n 2000 demonstranten komen, dan valt op dat het grootste deel van de geschatte 100.000 mensen die in september nog meeliepen (Amsterdam) nu niet meer dezelfde noodzaak zien tot demonstreren.

Ik denk dan ook dat we die vraag vanuit verschillende perspectieven kunnen beantwoorden. Allereerst op individueel niveau. Er zijn mensen die het gevoel hebben helemaal klaar te zijn voor wat er mogelijk komen gaat. Die hebben hun financiële risico’s gespreid door de inkoop van wat goud, zilver, crypto’s en wat alternatieve munten, hebben voor zes maanden voedsel in huis voor het geval de voedseltransporten tot een halt komen, hebben hun alternatieve internetserver al klaarstaan en kunnen langere tijd geheel zonder aanvoer van gas, licht en water.

Vanuit de overtuiging dat iedere vorm van voorbereiding een actie is die voortkomt uit angst, kiezen sommige mensen er juist voor om zich juist níét voor te bereiden en in vertrouwen te leven.

Voor beide is iets te zeggen.

Persoonlijk kies ik voor de tussenvorm: voorbereidingen treffen buiten de angst. Dit zorgt er enerzijds voor dat ik bepaalde emoties tegen kan komen die ik vervolgens kan onderzoeken om te zien of het een emotie is van angst of juist vanuit iets anders. Anderzijds zorgt het ervoor dat ik niet totaal overvallen word als het onverhoopt toch zover komt.

En nee, ik ben echt niet klaar voor alles wat er mogelijk te gebeuren staat, maar dat is misschien ook niet realistisch. Ik denk dat er een mix gemaakt kan worden van minimale en optimale voorbereidingen.

Naast het individuele niveau waarop voorbereidingen plaats kunnen vinden, kunnen we ook kijken naar thema’s. Iemand die gewend is om voedselbossen aan te leggen en trainingen geeft op het gebied van wildplukken, zal zich minder snel zorgen maken over voedsel dan iemand die deze kennis en ervaring niet heeft. Iemand die veel spaargeld heeft, daar veel waarde aan hecht, en er van overtuigd is dat het financiële stelsel op instorten staat, zal eerder geneigd zijn om zijn/haar spaargeld veilig te stellen dan iemand die dat niet heeft.

Wij hielden een paar weken geleden een onderzoek onder onze achterban, waarin wij vroegen waar zij de meeste behoefte aan hebben. Zij hadden de keuze uit maar liefst 10 onderwerpen: voorbereidingen treffen, actie voeren, updates over Corona, zelfvoorzienendheid, vertrek buitenland, gezondheid, ondernemerschap, innerlijke groei, nieuwe wereld-initiatieven en positieve mindset.

De meeste stemmen ging naar ‘voorbereidingen’. Op de tweede plek kwam het onderwerp ‘zelfvoorzienendheid’. Op drie kwam ‘Nieuwe Wereld-initiatieven’. Deze uitslagen laten in ieder geval zien dat een grote groep mensen wel degelijk bezig is, of in ieder geval interesse heeft in, enige vorm van voorbereiding en tegelijkertijd streeft naar het bouwen van een Nieuwe Wereld.

Nu zijn wij vanuit de Army of Love al een tijdje bezig met deze drie onderwerpen en we hebben de afgelopen maanden veel lezingen, workshops, seminars en trainingen bezocht. We hebben met veel bijzondere mensen gesproken en kwamen tot de conclusie dat, waar het om voorbereidingen gaat, de volgende thema’s eruit springen:

 • Economie
  Veel mensen zijn er van overtuigd dat het huidige financiële stelsel ineen gaat storten en dat we ons daar zo goed mogelijk op voorbereiden.
 • Internet
  Om te zorgen dat we, ondanks cyberattacks, censuur en internetvergunningen, met elkaar in contact kunnen komen, is het belangrijk dat er een alternatieve digitale infrastructuur beschikbaar is.
 • Voeding en zelfvoorzienendheid
  Vanuit het streven naar meer onafhankelijkheid is het belangrijk dat we de beschikking houden over voldoende goede voeding. Dit het liefst van de eigen grond.
 • Energievoorziening
  Er zijn veel manieren om energiekosten te besparen en ook om aan alternatieve energie te komen. Het is belangrijk dat die kennis voor eenieder gemakkelijk beschikbaar  komt. 

Op vrijdag 13 en 14 mei a.s. brengen wij gedurende twee dagen een groot deel van deze bijzondere mensen samen tijdens het seminar ‘De Onafhankelijkheidsdagen’. Jij kan daar bij zijn. Je kan tijdens het webinar ‘Solutions’ van maandag 11 april as. de eerste Early Bird tickets met korting bestellen. Vanaf dinsdag 12 april 2022 start de voorverkoop online via onze website. Je kan kaarten voor één of voor twee dagen reserveren.

Stel je onze blog op prijs? Deel deze dan met gelijkgestemden. 

Waardeer je onze missie? Dan kan je ons supporten: https://www.armyoflove.nl/donatie/