Het AD kopt vandaag: ‘Geduld gevaccineerden is op, roep om invoering aparte regels voor weigeraars’, NOS schrijft ‘De Jonge wil maatregelen om ongevaccineerden te beschermen tegen IC-opname’. Het NRC komt met ‘Hoogste aantal nieuwe opnames sinds eind mei’.

Het is inmiddels duidelijk dat de propagandamachine overuren draait om eenieder te doen beseffen dat er nieuwe maatregelen aankomen. Dit noemen we ‘seeding’: het planten van de nodige zaadjes om vooral het grote publiek vast te laten wennen aan de aankondiging van verdergaande, buitenproportionele maatregelen. Dit keer met name gericht op de niet-gevaccineerden.

Nu weten we dat er steeds meer mensen zijn die vraagtekens plaatsen bij het gevoerde beleid. De Main Stream Media kan nog zo haar best doen de groep gevaccineerderden op te zetten tegen de niet-gevaccineerderden, feit blijft dat steeds meer mensen nu wel doorhebben dat:

1. Mondkapjes simpelweg niet werken
2. PCR-testen niets zeggen over besmettingen
3. De vaccinaties niet werken zoals werd voorspeld
4. Mensen zich klaar moeten gaan maken voor een 3e en 4e prik
5. Gevaccineerden nog altijd besmettelijk zijn
6. Gevaccineerden vaak asymptomatische verspreiders zijn
7. De QR-pas niet werkt
8. Horecaondernemers mogen kiezen tussen discrimineren of sluiten
9. Zo’n 50% van de horeca er niet aan meedoet
10. Er geen enkele aandacht is voor voeding, voedingssupplementen en het verhogen van onze weerstand in het algemeen met zink, vitamine D3, C en selenium.

Ondanks het bovenstaande moeten we goed beseffen dat deze falende overheid en de meewerkende instanties niet meer terug kunnen. Nu stappen terugzetten is toegeven dat het beleid heeft gefaald en dus is het nu pompen of verzuipen. Daarnaast is het voor de meeste mensen nu toch wel duidelijk dat er een heel andere agenda wordt doorgevoerd van totale macht, controle en onderdrukking.

Volgens velen, waaronder Armstrong van ‘Armstrong Economics’, is het slechts een kwestie van tijd voordat steeds grotere delen van de wereldbevolking dit niet langer zullen accepteren en hiertegen in opstand zullen komen.

Armstrong Economics link

Wat kunnen wij intussen doen?

Allereerst, laten wij het hoofd koel houden, vooral begrip opbrengen voor elkaar (wel of niet geprikt) en met liefde en geduld steeds meer de waarheid aan het licht laten brengen.

Mijn persoonlijke vermoeden is dat we op één of meerdere van de volgende maatregelen kunnen rekenen:

• De QR-pas wordt verder uitgebreid
Nu duidelijk is dat die pas niet werkt, is het een strategie om deze pas vooral breder in te gaan zetten. Bijvoorbeeld bij overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen etc. Op deze manier kan je de niet-gevaccineerden ‘straffen’ en verder onder druk zetten om die prik te gaan halen, want dat blijft in deze fase doel #1.

• Mondkapjesplicht wordt weer ingevoerd
Om vooral diegenen die wel meedoen met dit massaexperiment het gevoel te geven dat ze gestraft worden door diegenen die niet mee willen doen, zullen ze de mondkapjesplicht weer invoeren. Dit zal de polarisatie verder vergroten. Deze polarisatievergroting zal worden ingezet om de niet-gevaccineerden alsnog hun prik te laten halen.

• Werkgevers en werknemers
Mijn verwachting is dat de werkgevers meer mogelijkheden krijgen om werknemers te vragen zich te laten vaccineren. Dat zal waarschijnlijk stapsgewijs gebeuren met als eerste stap dat een werknemer kan worden verplicht aan te geven of hij/zij wel/niet gevaccineerd is.

• 2G-beleid
Het kan goed zijn dat het testen er helemaal uit gaat en we overgaan naar het 2G-beleid. Dat betekent dat alleen een vaccinatiebewijs of een recent herstelbewijs gelden om deel uit te maken van het sociaal en maatschappelijk verkeer.

• Kosten
En de niet-gevaccineerden zullen op de één of andere manier worden geconfronteerd met kosten. We kunnen denken aan het verhogen van de premies voor de ziektekosten etc.

Waarom vertel ik je dit?
Niet om je bang te maken. Waar het om gaat, is dat je welke aankondiging dan ook kunt ontvangen zonder angst, boosheid of verdriet. We kennen onze vijand, we weten waartoe deze in staat is en… wij zullen onze rug recht houden.

Wat kunnen wij doen?

1. Adem in adem uit
Het belangrijkste is om rustig te blijven en weg te blijven van angst. Vergeet niet dat iedere paar stappen die dit demissionaire kabinet voorwaarts maakt met nog verdergaande absurdistische maatregelen, een hele golf nieuwe mensen doet opstaan die het zwijgen verbreken. Er wordt voor een steeds grotere groep een grens bereikt waarbij mensen zeggen: “Tot hier en niet verder!”

2. Voor alles is een oplossing
Of ze de supermarkten nu sluiten voor niet-geprikten, overstappen op het 2G-beleid waarbij de testen worden afgeschaft, quarantaine verplichting instellen voor niet-geprikten… je kan het zo gek niet bedenken, voor alles is een oplossing. Er zullen altijd supermarkten, restaurants en café’s zijn die niet meedoen.
Mensen die zich niet laten vaccineren doen in de meeste gevallen ook niet mee aan testen. Dus een 2G- of 3G-beleid zal voor het grootste deel van de niet-geprikten geen enkel verschil maken. En die quarantaine verplichting… zie het als de avondklok. De meeste mensen die ik ken, hebben zich nooit gehouden aan de avondklok. Kortom, hou je rug recht en wees creatief.

3. Kom in actie
Voortbordurend op punt 2 hoeven we natuurlijk niet af te wachten. Er zijn zo ontzettend veel fantastische initiatieven van mensen die eigen supermarkten starten, coöperaties beginnen voor de oprichting van Herenboerderijen, eigen scholen starten en er zijn zelfs mensen bezig met eigen gezondheidszorg. Deze initiatieven die geboren worden vanuit liefde, verbinding, vrijheid en autonomie zullen uiteindelijk zó aantrekkelijk worden dat steeds meer mensen zich aan zullen sluiten.

Tenslotte voor dinsdag as: Het allerbelangrijkste is dat we uit de angst wegblijven. Dat is namelijk precies wat ze proberen te bereiken.

Besef vooral dat bij iedere krankzinnige maatregel (of dat nu de herinvoering van de 1,5 meter is, het uitbreiden van de QR code voor het onderwijs of het in rekening brengen van testen voor niet gevaccineerden) er voor duizenden of zelfs tienduizenden mensen een nieuwe grens wordt bereikt waarbij deze mensen zeggen: Tot hier en niet verder!

Kortom; hoe meer bizarre maatregelen, hoe meer mensen er zich bij ons zullen aansluiten en niet langer mee zullen doen. Onze groep kan dus alleen maar groeien want eenmaal jouw streep in het zand, is er geen weg meer terug. Eenmaal wakker val je nooit meer in slaap.

En… het kan heel goed zijn dat het eerst veel erger wordt voordat het beter wordt. Het kan goed zijn dat veel mensen mee zullen gaan in de verdergaande polarisatie. Het is allemaal mogelijk.

Maar zeg nu zelf, stel dat je terug mocht gaan naar maart 2020, terug naar het ‘oude normaal’, zou je dat dan echt willen nu je weet hoe corrupt de overheid en veel daaraan gelieerde instanties handelen in strijd met de wensen van de samenleving? Of zullen we nu maar doorzetten, hoe zwaar het ook wordt, richting die nieuwe wereld en zorgen dat, wat we nu meemaken, nooit, maar dan ook nooit meer zal gebeuren? Ik kies voor het laatste. En jij? 

Met andere woorden: de weg naar vrijheid is eenrichtingsverkeer. Dat is dan ook de reden dat je nog nooit een demonstratie hebt gezien VOOR de maatregelen, VOOR vaccinatie of VOOR de lockdown. Besef dit goed mensen. Het kan lang duren, kort duren, het kan een soepele of turbulente overgang worden… de weg naar vrijheid is eenrichtingsverkeer!

Liefdevolle groet,

 

Mordechaï

 

 

 

Stel je onze blogs op prijs? Deel deze dan met jouw vrienden, kennissen, familie en/of alle gelijkgestemden, waarvoor dank.

Wil je ons helpen om onze missie 24/7 voort te zetten? Dan kan je ons supporten met een donatie. Je kan het bedrag ook overmaken op onze bankrekening NL98INGB0006985457 tnv Army of Love